top of page

Dagens kort: 25 December 2016 - Överflöd

Regnbågs-Kungen; Osho Zen Tarot

Lämna gärna en kommentar längst ner, om detta kort rör vid något inom dig

eller om du vill lägga till något i tolkningen av kortet.

 

En HEL människa är en HELIG människa.


Rik i livet (Zorba) = bra

Rik i anden (Buddha) = bra


Rik i en förening mellan de båda: Zorba-Buddha= Superbra!


Vi måste sträva efter att bli hela och rika: kroppsligt rika (fyllda med spänst och näring), vetenskapligt rika (fyllda med kunskap), meditativt rika (ha förmåga att blicka inåt och njuta av vårt inre landskap) och rika i vår medvetenhet (om oss själva, livet och världen). En HEL människa är en HELIG människa.


Mannen på kortet föreställer själva urbilden av en HEL människa - en "Zorba*-Buddha**" - som dricker vin, dansar på stranden och sjunger i regnet - samtidigt som han njuter av sina andliga kunskaper och insikter. (Läs nedan om vad Zorba och Buddha betyder.)


OM DU ÄR KVINNA ger Regnbågskungen dig det stöd du behöver för att stärka och balansera dina manliga energier. Exempel på manliga energier är: logik, kraft, ta initiativ, besluta, göra, lösa problem, etc.


OM DU ÄR MAN uppmuntrar Regnbågskungen dig att se över, och kanske bryta med, gamla stereotypa manliga mönster och tillåta HELA människan inom dig lysa igenom.


I ena handen håller mannen på kortet en Lotusblomma vilket symboliserar att han både har respekt för och välkomnar den kvinnliga behagfullheten/energin. Hans blottade bröst (ett öppet hjärta) och avslappnade mage visar att han är trygg i sin manlighet. De fyra elementen jord, eld, vatten och luft möts där Regnbågskungen sitter på Livets Bok.


* Zorba är grunden varpå buddha kan byggas/skapas/nås. OSHO kallar det ”världsliga” för Zorba. Han menade att religiösa ledare indoktrinerat oss att tro att det är fel att njuta av materiella saker och av livets goda. Men, utan Zorba kan vi inte möta Buddha.


**Ordet buddha betyder upplyst, insikt eller uppvaknande. Man möter buddha när man får en insikt (en aha-upplevelse). Buddha är alltså egentligen inte en person. Gautama Siddharta, som i folkmun går under namnet Buddha, är i själva verket en person som har mött buddha (kommit till insikt). (....man kan undra varför Buddha var så trind och go? Kanske för att han inte bara var upplyst utan även njöt av det goda i livet? *ler* // Marita)
I Österlandet fördömer många människor kroppen och det materiella. De förnekar världen och det är skälet till att många i Österlandet förblir fattiga och sjuka. I Västerlandet råder ofta motsatsen - och fast man kanske inte är fysiskt fattig, är man fattig i anden, vilket gör att många blir sjuka av andra orsaker.


Halva mänskligheten har accepterat den inre världen och förnekar den yttre. Den andra halvan av mänskligheten har accepterat den materiella världen och förnekar den inre. Båda är halva och ingen människa som är halv kan vara helt tillfreds, vare sig med sig själv eller sitt liv.


Vi måste sträva efter att bli hela och rika: kroppsligt rika (fyllda med spänst och näring), vetenskapligt rika (fyllda med kunskap), meditativt rika (ha förmåga att blicka inåt och njuta av vårt inre landskap) och rika i vår medvetenhet (om oss själva, livet och världen). En HEL människa är en HELIG människa.


Zorba (det världsliga) och Buddha (upplysning) måste mötas. Zorba ensam är ihålig, bara ett nöje för stunden och har ingen evig innebörd.Text och tolkning Marita Bladh, MB Nova med inspiration från Osho Zen Tarot

 


bottom of page