top of page

Dagens kort: 22 December 2016 - Vänskaplighet

Kort 2, Vänskaplighet, Lilla Arkanan - Osho Zen Tarot

Lämna gärna en kommentar längst ner, om detta kort rör vid något inom dig

eller om du vill lägga till något i tolkningen av kortet.

 

Låt Vänskaplighet bygga bo i din relation.


Träden slingrar sig in i varandra, tillsammans är de större, vackrare och starkare än var och en för sig. De står stadigt bredvid varandra och låter sina blomblad falla mjukt till marken för att blanda samman sina underbara färger.


Det är som om himmel och jord förenas i kärlek. De sträcker sig tillsammans mot himlen, men var och en har sina rötter, sin plats, sin styrka.Träden representerar verklig vänskap, mogen och naturlig. Det finns inget tvingande i deras kontakt, inga krav och ingen önskan att förändra den andre.


Kortet visar att vi är redo att ta steget över till en ny sorts vänskap i vår relation. I övergången märker vi kanske att vi inte längre är intresserade av all dramatik och romantik. Det är inte en förlust. Det är tvärt om födelsen av en kärlek som verkligen är ovillkorlig, utan förväntningar eller krav.


Meditera gärna för att bli trygg och glad inom dig, då kommer kärleken av sig själv. Då är det underbart att vara tillsammans - och underbart att vara var och en för sig. Du är inte beroende av andra - och gör inte andra beroende av dig. Då blir det en vänskaplig vänskap. Då blir det inte en tvingande relation - utan mer av ett relaterande till varandra.


Ni delar allt och relaterar till varandra så länge allt känns bra. Ni är trygga och fria att leva utan Äktenskapets normer och förväntningar. Äktenskap ingås ofta med ett lager av rädsla i botten - vänskap utgår alltid från kärlek. Om stunden för ett farväl kommer säger ni adjö med stor tacksamhet för allt den andre har betytt, för alla glädjeämnen, njutningar och vackra ögonblick ni delat. Utan att lida, utan smärta skils ni åt - i vänskaplighet.Text och tolkning Marita Bladh, MB Nova med inspiration från Osho Zen Tarot

 


bottom of page